Responsabilitat Social Corporativa
  • Inici
  • Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa

Casinos Grup Peralada es compromet a ser socialment responsable a nivell empresarial i a realitzar polítiques de retorn a la societat, donant suport a una sèrie d’organitzacions sense ànim de lucre, exercint el mecenatge cultural, realitzant millores del seu entorn més proper amb un model sostenible i potenciant encara més la seva política de Joc Responsable. Establint un codi ètic i de conducta, millorant l’entorn social, econòmica i ambiental i optimitzar la seva situació competitiva i el seu valor afegit.

Compromís Empresarial = Responsabilitat Social + Proximitat + Difusió 

Més informació: 

Responsabilitat Social Corporativa 


Programa Joc Responsable 

Mesures per a la prevenció del Coronavirus SARS-CoV-2