Joc Responsable

Joc Responsable

Seguint amb els seus valors i principis ètics basats en la responsabilitat, rigor professional, honradesa i compromís amb la societat, Casinos Grup Peralada desenvolupa una política de Joc Responsable que ha estat reconeguda amb el Segell de Joc Responsable per l'Associació Europea de Casinos (ECA), convertint a Casino Barcelona, Casino Perelada i Casino Tarragona en els primers i únics casinos terrestres d'Espanya a rebre-ho.

Aquesta prestigiosa certificació s'ha atorgat després d'una auditoria independent realitzada per Global Gambling Guidance Group (G4), organisme d'acreditació i certificació que també ha distingit a Casinos Grup Peralada amb el seu segell de qualitat de Joc Responble.

La distinció reconeix la importància del Programa de Joc Responsable que Casinos Grup Peralada desenvolupa en els seus tres casinos presencials (Casino Barcelona, Casino Perelada i Casino Tarragona) i la seva plataforma de joc en línia (Casinobarcelona.es), promovent la col·laboració de tots els col·lectius implicats concorde a la filosofia de prevenció, sensibilització i informació.

Aquesta política té 3 objectius principals:

  • Identificar, controlar i reduir els possibles impactes negatius que pugui generar l'oferta de jocs de casino.
  • Contribuir a crear una cultura dels jocs d'atzar en la qual la pràctica d'aquesta activitat es produeixi dins de límits que les persones jugadores puguin assumir.
  • Col·laborar en la recerca en l'àmbit del joc immoderat i amb les organitzacions que treballen amb les persones addictes al joc.

Casinos Grup Peralada col·labora estretament amb l'Hospital de Bellvitge i el seu Institut de Recerca Biomèdica, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials (ACENCAS) i la Generalitat de Catalunya.

Nota de premsa